Jdi na obsah Jdi na menu
 


Víra Goths

8. 8. 2008

 Už jsem slyšela z mnoha stran že  Goth = satanista, což ovšem mení pravda!! Tak jsem se rozhodla objasnit vám jak je to s jejich vírou, v co věří, co uznávají....I když se to nezdá většina Goths nemá žádnou víru nebo jsou to ateisti. Další velká část jsou křesťané a pohané. A pozor!!!!! ta NEJMENŠÍ ČÁST jsou satanisté!!!

trošku to tady rozvedu:

ATEISMUS

Ateismus je chápán jako odmítnutí či pouhé nepřijetí teistických náboženství, v náboženství však nemusí jít jen o boha, rozhodující je přítomnost sakrálna, něčeho svatého a nadpřirozeného. Můžeme najít řadu definic a druhů ateismu, některé z nich se můžou překrývat a být si blízké. Je třeba si uvědomit, že ateismus sám o sobě není uceleným myšlenkovým systémem (jako např.: křesťanství) a ani to od něj nelze očekávat. Je však důležitou součástí řady ideologií a filosofických směrů.

Ateismus je běžný v zemích rozvinuté Evropy, v bývalých nebo současných zemích pod vládou komunistické strany, a v menší míře též v USA a Kanadě. V západních zemích se poslední dobou však ve větší míře rozlišování mezi ateismem a agnosticismem šíří s tím, že větší část těch, kteří tento pojem rozlišují a nevěří v boha či božstva se označuje za agnostiky. Důvodem je částečně fakt, že uvědomělé hlásání toho, že bůh není, je vnímáno jako poněkud agresivní. Agnosticismus, ale i přísný ateismus (ten obzvláště), je nyní rozšířen především mezi přírodovědci.

Ateismus v Česku je v porovnání s ostatními zeměmi Evropy velmi vysoce zastoupen.

 

KŘESŤANSTVÍ

To nejspíš všichni alespoň zběžně znáte, tudíš jenom tak v kostce... je to monoteistické náboženství, které odvozuje svůj původ od působení Ježíše Krista. S více než dvěma miliardami věřících je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím. Symbolem křesťanství je kříž, protože Ježíš zemřel právě na kříži. Posvátnou knihou je Bible skládající se ze Starého a Nového zákona. Věřící také musí oplácet Bohovi jeho lásku, svou láskou k němu, k bližnímu svému, sama k sobě a dodržovat Boží desatero. Chodí pravidelně do kostela, ke zpovědi a modlí se.

POHANSTVÍ

Jedná se o náboženství a kulty, které uznávali především staří Germáni, Slované, Keltové a jiné evropské národy. Pohané uznávájí přírodObrazeku, matku Zemi a duši. Slovo "pohan" se používá buď obecně ve významu jinověrec, nebo nekřesťan. Toto užití pramení zřejmě z původní náboženské nesnášenlivosti křesťanů a vyznavačů starých náboženství. V moderní době v souvislosti s oslabením vlivu Křesťanství pohanství v euroamerické civilizaci (a konkrétně zejména v Evropě) získává na popularitě. Projevem tohoto trendu je např. vzrůstající počet lidí hlásících se ke kultu Wicca, ke germánskému náboženství Ásatrú nebo k slovanskému náboženství Rodnověří.

Další větvě pohantsví jsou např.: Kemetismus, Čarodějnictví, Tenebrismus

Tak toto byla ta větší část Gothů

SATANISMUS

O satanismu si lidé myslí mnohé, ale 85% z nich MÁ MILNÉ PŘEDSTAVY... Satanisté jsou považování za služebníky ďábla a za největší nepřátele boží, takže je satanismus přímým protikladem křesťanství. Ale Satanismus na sebe může brát mnoho podob. Jeho základní principy lze nalézt v díle Antona Szandora LaVeye, jehož Satanská bible vysvětluje, co znamená být Satanistou. Satanisté jasně rozlišují mezi svou víObrazekrou a uctíváním Ďábla. V satanistické víře je satanova podoba považována za pouhý archetyp, zatímco uctívači Ďábla se soustřeďují na skutečnou, zbožštěnou postavu Satana. Ať se Satanisté od uctívačů Ďábla jakkoliv distancují a jakkoliv zdůrazňují, že jejich víra má filozofičtější charakter, nemohou uniknout podezření a zlobě světa kolem sebe a jsou obviňováni za všeho možného od morálního úpadku společnosti až po rituální vraždy nemluvňat.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář